Tortilla Tomate (8 Unidades)
5.00 B/. 5.00 B/. 5.0 PAB
Tocino picado (5 libras)
72.00 B/. 72.00 B/. 72.0 PAB
Tocino (150 Rebanadas)
42.00 B/. 42.00 B/. 42.0 PAB
Sopa de Hongos (36 onzas)
8.00 B/. 8.00 B/. 8.0 PAB
Sopa de Brocoli (40 onzas)
8.00 B/. 8.00 B/. 8.0 PAB
Ruffles (10 unidades)
8.00 B/. 8.00 B/. 8.0 PAB
Queso Mozzarella Rallado (20 Libras)
66.00 B/. 66.00 B/. 66.0 PAB
Queso Mozzarella Rallado (2 libras)
15.00 B/. 15.00 B/. 15.0 PAB
Queso Americano Blanco (5 libra)
15.00 B/. 15.00 B/. 15.0 PAB
Queso Americano Blanco (20 libras)
59.00 B/. 59.00 B/. 59.0 PAB
Pulpa de Aguacate (12 onzas)
3.00 B/. 3.00 B/. 3.0 PAB
Pechuga de Pollo (31 Patties)
22.00 B/. 22.00 B/. 22.0 PAB
Pavo (1.5 Libras)
8.00 B/. 8.00 B/. 8.0 PAB
Papa Rallada (75 unidades)
8.00 B/. 8.00 B/. 8.0 PAB
Lays Clasicas (10 unidades)
8.00 B/. 8.00 B/. 8.0 PAB
Lays Baked (10 unidades)
8.00 B/. 8.00 B/. 8.0 PAB
Lays BBQ (10 unidades)
10.00 B/. 10.00 B/. 10.0 PAB
Jugo de lata (340 ml)
0.70 B/. 0.70 B/. 0.7000000000000001 PAB
Jamon (3 libras)
16.00 B/. 16.00 B/. 16.0 PAB