Jugo de lata (340 ml)
0,70 B/. 0,70 B/. 0.7000000000000001 PAB
Aguan en Botella (600 ml)
0,70 B/. 0,70 B/. 0.7000000000000001 PAB
Pulpa de Aguacate (12 onzas)
3,00 B/. 3,00 B/. 3.0 PAB
Tortilla Tomate (8 Unidades)
5,00 B/. 5,00 B/. 5.0 PAB
Sopa de Brocoli (40 onzas)
8,00 B/. 8,00 B/. 8.0 PAB
Papa Rallada (75 unidades)
8,00 B/. 8,00 B/. 8.0 PAB
Sopa de Hongos (36 onzas)
8,00 B/. 8,00 B/. 8.0 PAB
Ruffles (10 unidades)
8,00 B/. 8,00 B/. 8.0 PAB
Pavo (1.5 Libras)
8,00 B/. 8,00 B/. 8.0 PAB
Lays Clasicas (10 unidades)
8,00 B/. 8,00 B/. 8.0 PAB
Lays Baked (10 unidades)
8,00 B/. 8,00 B/. 8.0 PAB
Doritos (10 unidades)
8,00 B/. 8,00 B/. 8.0 PAB
Pack Pan y Galletas
9,00 B/. 9,00 B/. 9.0 PAB
Lays BBQ (10 unidades)
10,00 B/. 10,00 B/. 10.0 PAB
Huevo Liquido (80 onzas)
14,00 B/. 14,00 B/. 14.0 PAB
Queso Mozzarella Rallado (2 libras)
15,00 B/. 15,00 B/. 15.0 PAB
Queso Americano Blanco (5 libra)
15,00 B/. 15,00 B/. 15.0 PAB
Jamon (3 libras)
16,00 B/. 16,00 B/. 16.0 PAB
Pechuga de Pollo (31 Patties)
22,00 B/. 22,00 B/. 22.0 PAB
Filete de Carne (3 libras)
30,00 B/. 30,00 B/. 30.0 PAB